NL | FR | EN
  • Home 
  •  >  Word lid

Word lid

Lees eerst onderstaande informatie alvorens u te registreren als lid. 

Waarom lid worden? 

Be-cause health is hét Belgische netwerk van actoren werkzaam in de internationale gezondheid en gezondheidszorg. De leden van het netwerk zijn zeer divers en komen van NGOs, academische instellingen, overheden, studiebureau's enz. Be-cause health geeft de kans aan al deze actoren om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, maar ook om via de werkgroepen of overkoepelende activiteiten te leren en samen te werken.

Organisaties en individuen kunnen effectief lid of waarnemend lid (Vrienden van Be-cause health) worden van Be-cause health. Als individu kan u er voor kiezen om lid te worden ten persoonlijke titel. Personen en organisaties uit het buitenland worden aangemeld als waarnemend lid.

Alle leden krijgen een uitnodiging voor de Algemene Vergadering, ons jaarseminarie en onze nieuwsbrief Be-cause health matters opgestuurd.

De  effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering indien een stemming noodzakelijk wordt geacht. Als effectief lid krijgt u tevens een login op deze website voor de documenten van de Algemene Vergadering en van de werkgroep(en) van uw keuze. Daarnaast krijgt u onze maandelijkse "Update" mail opgestuurd. U krijgt zo toegang tot de interne werking en de actuele discussies binnen het netwerk.

Ledenorganisaties krijgen ook de mogelijkheid zich te engageren voor officiële documenten en kunnen ons  contacteren om nieuws, activiteiten of vacatures op onze website, in onze Update en via onze sociale media te publiceren (Facebook). Er wordt zoveel mogelijk gewerkt via elektronische communicatie.  

Relatie tussen het individuele lid en zijn/haar organisatie

Leden spreken zich uit en stemmen ten individuele titel, maar ze brengen hun expertise mee vanuit hun organisaties. Het bestuur van Be-cause health wordt zo samengesteld dat het representatief is voor het veld van stakeholders. De banden met de organisaties zijn reëel.

Het kan gebeuren dat aan de organisaties gevraagd wordt zich achter een actie/campagne te scharen. In dat geval zullen de organisaties aangesproken worden. Zie hiervoor ook het huishoudelijk reglement.

Hoe het Zuiden betrekken?

Partners, alumni en lokale organisaties kunnen waarnemend lid worden. De voorwaarden zijn hieraan aangepast.  Via de werkgroepen en de lidorganisaties worden de geïnteresseerde actoren in het Zuiden betrokken bij de activiteiten van Be-cause health.

Voorwaarden voor lidmaatschap

Zowel organisaties als individuen kunnen lid zijn van het netwerk.

Het is de bedoeling om een zo representatief en breed mogelijke groep geïnteresseerde organisaties en individuen te bereiken. Organisaties die lid zijn, kunnen zowel een publiek als een privaat karakter hebben.

De voorwaarden om lid te worden van Be-cause health:

  1. actief zijn en/of interesse hebben in internationale gezondheidszorg, vanuit het perspectief van vermindering van de ongelijke toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg en tot gezonde levensomstandigheden;
  2. actief zijn en/of interesse hebben in samenwerking met de landen in het Zuiden (ontwikkelingslanden) en in armoedebestrijding;
  3. zich scharen achter de principes en algemene aspecten van de 'Health Care for all' verklaring. Deze derde voorwaarde impliceert een betrokkenheid met wat er beweegt in België op gebied van internationale
    gezondheidszorg.

Wanneer er twijfel is of kandidaat-leden aan de voorwaarden voldoen, zal dit besproken worden door de stuurgroep en vervolgens voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.

Hoe lid worden?

Om lid te worden van Be-cause health vragen we u een mailtje te sturen naar het secretariaat (becausehealth@itg.be) én naar de coördinator(en) van de werkgroep(en) van uw keuze. Deze gegevens vindt u hier.

Wij wensen graag een schriftelijke bevestiging te krijgen dat u de voorwaarden voor lidmaatschap en de 'Health Care for all'-verklaring hebt gelezen en goedgekeurd.

Als organisatie kunt u zich ook formeel engageren voor onze charters, indien deze op uw werking van toepassing zijn. 

Eens lidorganisatie van Be-cause health vermelden wij u ook graag op onze website en vragen wij u hiervoor uw toestemming en ook uw logo in een geschikt formaat door te sturen.

Gelieve zeker in uw e-mail volgende gegevens te vermelden:

Naam
Organisatie                                                      
E-mail
Adres
Telefoonnummer
Werkgroepen/Thema's waarin u geïnteresseerd bent

Wij nodigen al onze leden uit om actief deel te nemen aan de werkgroepen.

Belangrijk! Lees aandachtig het huishoudelijk reglement als nieuw lid.