Be-cause health werd in 2004 opgericht als een informeel en pluralistisch platform. Het lidmaatschap van Be-cause health staat open voor zowel organisaties als individuen die betrokken zijn bij mondiale gezondheid. De diversiteit van deze actoren geeft het platform zijn kracht en zorgt voor kwalitatieve resultaten voor een effectievere Belgische bijdrage aan het mondiale gezondheidsbeleid en het internationale beleidsdebat op basis van het recht op gezondheid en gezondheidszorg voor iedereen. Op dit moment verenigt het platform:

  • onderzoeksinstellingen, universiteiten, instituten voor tropische geneeskunde;
  • de Belgische Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD);
  • het Belgische Ontwikkelingsagentschap (Enabel);
  • niet-gouvernementele organisaties (NGO’s);
  • initiatieven van de diaspora en vierdepijlerorganisaties;
  • studenten- en jeugdverenigingen;
  • bedrijven die hun producten en/of diensten aanbieden als open source, openbare goederen;
  • individuele experts en academici.

Partnerschappen en allianties

Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health – FESTMIH

FESTMIH is een netwerk van Europese verenigingen en platforms die actief zijn op het gebied van mondiale gezondheid en tropische geneeskunde en werd opgericht in 1995 in Hamburg tijdens het eerste Europese Congres over Tropische Geneeskunde. Twaalf Europese landen zijn momenteel vertegenwoordigd in de FESTMIH-bestuursraad door hun respectieve nationale verenigingen. Be-cause health is lid van FESTMIH.

Op mondiaal niveau

Op Belgisch niveau

Educaid, het Belgisch platform voor onderwijs en levenslang leren binnen de sector van de ontwikkelingssamenwerking

Meer lezen