Be-cause health is een informeel en pluralistisch platform, dat openstaat voor institutionele en individuele leden, actief en geïnteresseerd in de Belgische ontwikkelingssamenwerking op het vlak van internationale gezondheid en gezondheidszorg:

 • Belgische academische instellingen, diensten, scholen voor volksgezondheid.
 • Belgische medische (en verwante) ontwikkelingsorganisaties, ngo’s en studiebureaus.
 • Overheidsdiensten betrokken bij medische ontwikkelingssamenwerking en internationale gezondheidszorg.
 • Organisaties en verenigingen die ontwikkelingssamenwerking niet als hoofddoel hebben, maar waarvan het mandaat raakvlakken heeft met internationale gezondheidszorg.
 • Partnerorganisaties in het Zuiden.

Een belangrijk aspect is dat ook individuele personen deel kunnen uitmaken van het platform: medewerkers van Belgische organisaties en instellingen, coöperanten, kaders van partnerorganisaties, alumni, personen werkzaam bij internationale organisaties, migranten actief in ontwikkelingssamenwerking, deskundigen, … Kortom, iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de internationale gezondheidsproblematiek. Be-cause health bereikt ongeveer 400 personen verbonden aan een 50-tal organisaties en instellingen.

Partnerschappen en allianties

Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health – FESTMIH

De Federatie werd opgericht in 1995 in Hamburg gedurende het eerste Europese Congres over Tropische Geneeskunde. Er zijn nu dertien Europese landen vertegenwoordigd in de Raad van FESTMIH via hun respectieve nationale verenigingen. Lees meer op www.festmih.eu. Be-cause health is lid van FESTMIH.

Op Europees niveau werken we nog samen met de volgende Europese netwerken en allianties via Be-cause health lidorganisaties en Be-cause health werkgroepen.

 • Medicus Mundi International – MMI (Genève)
 • SHARE-NET, Nederlands SRGR platform, Nederland
 • European Alliance for Asset Management

In België is Be-cause health verbonden met de volgende netwerken en groepen:

 • Gezondheid & Solidariteit / Santé & Solidarité
 • QUAMED – experts working on access to quality medicines
 • ANSER – Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy
 • Educaid – Belgian platform on education and development