Voor de volgende thema's bestaat er een actieve werkgroep die regelmatig vergaderingen organiseert om uitwisselingen te doen en te leren van elkaar, workshops of seminaries (samen) te organiseren, en tools te ontwikkelen:
Andere expertise binnen het platform is samengebracht over de hierna vermelde thema's.  Deze themapagina's bevatten referentiedocumenten, belangrijke links en presentaties van vorige workshops en conferenties.