Planetary Health
Planetary health

Julia Steinberger “Ga niet achterover zitten en lezen en denken en wachten tot je de perfecte theorie hebt bereikt om de perfecte strategie voor actie te ontwikkelen: Ga er op uit. Interageer. Praat met mensen. Probeer zoveel mogelijk om stukjes en beetjes van de systemen om je heen te veranderen. Als je het probeert, zul je leren, en als je leert, zullen je kansen op succes buitengewoon toenemen”.
(Bron: https://jksteinberger.medium.com/individuals-and-social-pressure-how-to-change-the-world-8304ada3bbca )

Visie

Deze Werkgroep (WG) van het Be-cause health (BCH) platform komt voort uit de lessen die getrokken werden uit de “Climate Justice and Health Equity Conference” van 2021, één van de eerste evenementen in België die een beroep deed op een diversiteit aan stakeholders om ervaringen te delen en kennis op te bouwen over het onderwerp.
Door de complexiteit en relevantie van de impact van de klimaatcrisis en de achteruitgang van het milieu op de gezondheid op mondiaal en lokaal niveau, zijn transdisciplinaire netwerken een productief mechanisme om de meervoudige effecten van een dergelijk web van fenomenen te begrijpen en aan te pakken.

Het verband tussen milieu en gezondheid dook vrij recent op in het mondiale gezondheidsveld, in het beleidswerk, in de media en bij maatschappelijke organisaties en bewegingen. Daarom erkennen wij dat er dringend behoefte is aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal, een gedeelde visie, en het experimenteren met en opschalen van concrete oplossingen onder academici, gezondheidsactoren, beleidsmakers, humanitaire en ontwikkelings-NGO’s, alsook individuele geëngageerde burgers zonder enige vorm van discriminatie.

Het uiteindelijke doel van de WG is bij te dragen tot klimaatrechtvaardigheid en gelijkheid op het gebied van gezondheid. In overeenstemming met de Be-cause health principes van sociale bescherming en billijke toegang tot responsieve gezondheidsdiensten van goede kwaliteit voor iedereen, en sterke, veerkrachtige en duurzame gezondheidssystemen wil deze WG een kader creëren voor technische uitwisseling en ter facilitering van gezamenlijke initiatieven.

Wat de ambities betreft wil deze WG haar positie opnemen als het centrale Belgische klimaat- en gezondheidsnetwerk door een betekenisvolle deelname te promoten van diverse actoren uit landen met een laag en gemiddeld inkomen en van ondervertegenwoordigde en gemarginaliseerde stemmen.

Thema’s/ sub-thema’s

Door de complexiteit van de verbanden tussen klimaatcrisis en gezondheid en de transdisciplinaire aard van een opkomend kennisdomein waardoor de grenzen tussen concepten vrij vaag worden, is het niet mogelijk om een exhaustieve lijst van te behandelen thema’s op te stellen. In plaats daarvan stellen we een “cloud tag” voor van de belangrijkste thema’s op de tafel van deze WG. Meer details over thema’s en hun onderlinge relaties en relevantie voor deze WG zullen verschijnen in de papers of richtlijnen die de WG zal opstellen.

Principes

Naast het hooghouden van mensenrechten en professionalisme benadrukt de WG de volgende waarden die het werk van de WG actief sturen. Dit is geenszins bedoeld ter vervanging van het ethische charter of het engagement van BCH. Het is veeleer een erkenning van het feit dat het respecteren en implementeren ervan concrete acties vereist. De WG streeft ernaar inclusie, transparantie, dekolonialiteit, rechtvaardigheid, billijkheid en gendergelijkheid te bevorderen.

Meer informatie over concrete doelstellingen en acties, lidmaatschap en de werking van de werkgroep is te lezen in de WG Planetary health ToR.

MEER

Referentie documenten

Samenstelling & leden

Werkgroepcoördinator
Davide Ziveri
Humanity & Inclusion (Handicap International)