DR Congo

De gezondheidssector van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft als doel met solidariteitsverenigingen en – groepen samen te werken die ook gezondheidsprogramma’s implementeren. Een werkgroep is opgezet om samenwerking in de Democratische Republiek Congo, DRC, te promoten, om Belgische NGO’s en ontwikkelingsactoren samen te brengen met individuen, de zogenaamde “vierde pijler”-initiatieven en solidariteitsgroepen. De werkgroep rond DRC is van start gegaan in 2011 onder impuls van een aantal actoren uit de Belgische ontwikkelingssamenwerking die actief zijn in de gezondheidssector in de DRC, en die zich bewust waren van het belang van de DRC als concentratieland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

De werkgroep heeft d.m.v. haar discussies en andere pleidooien zowel in België als in de DRC sterk opgeroepen tot de terugkeer van de gezondheidssector in de ontwikkelingssamenwerking met de DRC. Deze sector werd namelijk als resultaat van de gesprekken van de gemengde Belgisch-Congolese Commissie (2010-2013) geschrapt als prioritaire sector van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking tussen de DRC en België.

De leden van de werkgroep waren betrokken bij de deelname en de organisatie van twee seminaries: 1) het regionaal seminarie over de versterking van de gezondheidssystemen dat deelnemers samenbracht van de drie landen van de Grote Meren, m.n. DRC, Burundi en Rwanda (Rubavu, september 2011) en 2) de workshop rond de kapitalisatie en de uitwisseling van ervaringen over de financiering van het gezondheidssysteem: “Financement et qualité des services et soins de santé : renforçons ensemble la santé en RDC” (Kinshasa, oktober 2012).

De werkgroep DRC promoot actief het Belgisch overleg van de Belgische gezondheidsngo’s actief in de DRC via FABAC Santé (le Forum des Acteurs Belges Actifs en RDC) en tracht lokale NGO’s en de Belgische ontwikkelingsactoren met elkaar in contact te brengen.

Momenteel legt de werkgroep de focus op de opvolging van de aanbevelingen van de workshop over de financiering van het gezondheidssysteem in de DRC, de toepassing van het Charter van de werkgroep Human Resources in de DRC en de specifieke verwachtingen van zijn leden met betrekking tot overleg en uitwisseling over de gezondheidsuitdagingen in de DRC.

MEER

Referentie documenten

Samenstelling & leden

Coördinator
Anselme Mubeneshayi Kananga
International Youth Association for Development (IYAD)
De werkgroep brengt Belgische NGO's en actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking samen met personen en zogenaamde "vierde pijler"-initiatieven en solidariteitsgroepen. De volgende organisaties zijn actief betrokken bij de werkgroep: Benelux Afro Center – BAC, Enabel - het Belgische Ontwikkelingsagentschap, Congo Dorpen, Damiaanactie, Foncaba, IYAD, Louvain Développement, Memisa, Dokters van de Wereld en Rotary Clubs For Development.