Chronische niet-overdraagbare ziektes

De impact op chronische niet-overdraagbare ziektes op morbiditeit- en mortaliteitsratio’s in lage inkomenslanden wordt vandaag algemeen herkend. Het gebrek aan middelen dat wordt gewijd aan deze ziekten, het lage aantal aan initiatieven dat wordt ondernomen en de fragmentatie ervan, bracht het oprichten van deze werkgroep binnen Be-cause health teweeg over dit thema. Een van de doelstellingen van de groep blijft de integratie van deze ziekten in gezondheidsdiensten en op alle niveaus van de gezondheidszorgpyramide. Be-cause health blijft een open forum om terreinervaringen en onderzoek over dit thema te delen.

Met chronische niet-overdraagbare ziektes worden vooral cardiovasculaire ziekten bedoeld (zoals hoge bloeddruk en vasculaire hart-of hersenproblemen), kankers, chronische ademhalingsproblemen (zoals astma en chronische bronchiale longontsteking) en diabetes. Het gezondheidsbeleid van landen in het Zuiden en de interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zouden meer moeten focussen op ‘chronische niet-overdraagbare ziektes’.

De werkgroep rond CNOZ startte op in september 2012 met een focus op diabetes en langzaamaan ook andere thema’s zoals geestelijke gezondheid. De werkgroep bracht een 15-tal experten samen van de gezondheidssector die op één of andere manier in de strijd tegen diabetes in Afrika betrokken zijn. De groep keek naar operationele problemen en potentiële oplossingen die in ontwikkeling zijn: onderzoek, onderwijs van gezondheidspersoneel, programma’s voor de detectie en behandeling, de oprichting van comités met diabetespatiënten, interventies om toegang te faciliteren tot insuline, enz.

MEER
nieuws
10/05 2016
Workshop Chronische Niet-overdraagbare Ziektes Op 8 oktober 2015 organiseerden Be-cause health en het ITG een workshop over "Uitdagingen en opportuniteiten voor de integratie van chronische zorg". Het verslag en de presentaties zijn hier terug te vinden.

Samenstelling & leden

NA
De werkgroep CNOZ bestaat uit experten van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Université Catholique de Louvain – UCL, Ugent, Universiteit Antwerpen, Université Libre de Bruxelles – Ecole de santé publique, Fracarita, UZ Brussel, Artsen zonder Vakantie, International Diabetes Federation, Louvain Coopération, uit verschillende individuele leden van Be-cause health en ook waarnemers van het Directoraat voor Ontwikkelingssamenwerking - DGD.