Gezondheidspersoneel

De WG HRH heeft als ambitie een referentiegroep te zijn voor wat betreft gezondheidspersoneel in de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de reflectie hierover te voeden. De twee belangrijkste strategische assen van de WG HRH zijn de volgende:

1. Vooreerst een actieve groep zijn voor gemeenschappelijke reflectie, uitwisseling van ervaringen en bundeling van goede (en slechte) praktijken op vlak van gezondheidpersoneel, ter ondersteuning van het ontwikkelingsbeleid in al zijn vormen. Daarom bestaan de activiteiten van de WG HRH met name uit het verzamelen en verspreiden van bestaande instrumenten en informatie over het onderwerp, het realiseren en delen van casestudies, het ondersteunen van DGD in zijn reflectie over het thema migratie en braindrain, het ondersteunen van ontwikkelingsorganisaties bij de versterking van gezondheidspersoneel in hun interventies, en de steun aan partnerlanden in het opstellen van hun beleid en ontwikkelingsplannen op het vlak van gezondheidspersoneel.

2. Ten tweede antwoorden op bepaalde bekommernissen van Belgische en buitenlandse actoren en de opvolging verzekeren van concrete dossiers. In dit perspectief was de belangrijkste activiteit van de WG HRH in 2014 de organisatie van een workshop over “Gezondheidspersoneel voor allen” (Healthworkers 4 all) in Brussel en de implementatie van de “Gedragscode rond de internationale rekrutering van gezondheidspersoneel” en het Charter Gezondheidspersoneel dat op 27 november 2012 werd opgesteld en ondertekend door 19 actoren.

MEER

Samenstelling & leden

Coƶrdinator Werkgroep
Stefaan Van Bastelaere
Belgisch Ontwikkelingsagentschap - BTC