Visie & missie
Onze visie

Be-cause health streeft naar gelijke toegang voor iedereen, en specifiek voor de meest kwetsbare groepen, tot ontvankelijke gezondheidsdiensten van goede kwaliteit verankerd in sterke, veerkrachtige en duurzame gezondheidssystemen, en wordt nationaal
en internationaal erkend voor zijn expertise ter zake.

Onze missie

Be-cause health is een pluralistisch open platform dat plaats biedt voor uitwisseling en kapitalisatie van technische kennis en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot internationale gezondheid en ontwikkelingssamenwerking en hun toepassing op het
terrein. Be-cause health verzekert een effectievere Belgische bijdrage tot het globaal gezondheidsbeleid en het politieke debat, gebaseerd op het recht op gezondheid & gezondheid voor iedereen en op de aanvaarding van de realiteit als een complex,
adaptief systeem beïnvloed door een veelvoud aan determinanten. Het platform stimuleert onderling vertrouwen, begrip en samenwerking tussen alle actoren betrokken in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het versterkt de transformationele competenties
van haar leden zoals flexibiliteit, teamwerk en leiderschap.

Onze waarden & principes

Gebaseerd op een op rechten gebaseerde benadering van gezondheid en gezondheidszorg waardeert Be-cause health een constructieve dialoog in een open en kennis stimulerende mindset, geleid door creativiteit, innovatie, rechtvaardigheid, gelijkheid, inclusiviteit, autonomie, solidariteit en eigenaarschap. Leden, zowel individuen als organisaties, zonder of met winstoogmerk, mogen het Be-cause health-netwerk niet gebruiken om commerciële eigenbelangen na te streven.

Onze structuur

Als een open en pluralistisch netwerk staat Be-cause health open voor zowel organisaties als individuen die geëngageerd zijn in mondiale gezondheid.

De dynamiek wordt ondersteund door een lichte en flexibele structuur en een werkingsmodus die zich aanpast aan kansen en voortdurende veranderingen in de complexe, pluralistische en multi-actor context van mondiale gezondheid, evenals aan de verwachtingen en betrokkenheid van de leden. De dynamiek van het platform hangt af van het initiatief van de leden, die de nodige autonomie krijgen. Be-cause health is een open platform dat actief op zoek is naar synergie en samenwerking met andere netwerken op Belgisch en internationaal niveau, ook buiten de gezondheidssector.

Verklaring Health Care For All

Leden van Be-cause health delen een benadering die gezondheid erkent als een recht voor iedereen en het belang van versterking van gezondheidssystemen. Deze gemeenschappelijke visie wordt uitgedrukt in de Health Care for All – Verklaring uit 2001. Deze verklaring kwam tot stand tijdens de Health Care for All – Conferentie (oktober 2001), georganiseerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en het Instituut voor Tropische Geneeskunde na het voorzitterschap van België van de Europese Unie. De opstelling van deze verklaring werd voorbereid en geratificeerd door meer dan 20 ministers van Volksgezondheid en hun vertegenwoordigers uit het Zuiden. Ondanks de snel evoluerende context blijven de basisprincipes van deze verklaring actueel.

Verklaring “Health Care for All” (in het Engels)