Bestuur

Stuurgroep

De stuurgroep beheert de dagelijkse werking van het platform.
Ze bespreekt verder voorstellen voor beleidsstandpunten en externe communicatie. Wanneer nodig consulteert de stuurgroep de leden.

De stuurgroep bestaat uit 8 tot 12 leden die verkozen worden en hun mandaat ten persoonlijke titel uitoefenen. Ze brengen wel de ervaring mee vanuit hun eigen organisatie.

Bij de samenstelling worden enkele evenwichten in het oog gehouden.

  • Tussen academische instellingen, ngo’s, vertegenwoordigers van overheidsdiensten, andere organisaties (bv. studiebureaus) en individuele leden.
  • Tussen beide landstalen, met een minimum van 2 leden per taal.
  • Op vlak van gender, met een minimum van 2 leden per geslacht.

Het mandaat van de leden duurt 4 jaar en is hernieuwbaar. De hernieuwing vindt plaats elke twee jaar, door één derde of de helft van de leden van de stuurgroep die hun mandaat ter beschikking stellen.

De functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder en leden worden onderling door de stuurgroepleden bepaald.


Huidige samenstelling van de stuurgroep:

Voorzitter Elies Van Belle Memisa
Ondervoorzitter & coördinatorPol De VosInstituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

Andere leden:

Marlies Casier
SENSOA

Daniela Chinicci
ULB Coopération 

Xavier De Bethune
Gepensioneerd

Thérèse Delvaux Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Plaatsvervanger: Raffaëlla Ravinetto, ITG

Aline Labat Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles (ESP – ULB)
Plaatsvervanger: Anne Fromont, ESP – ULB

Anselme Mubeneshayi Kananga Schatbewaarder International Youth Association for Development (IYAD)

Ignace Ronse WaarnemerDirectoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
Plaatsvervanger: Cathérine Dujardin, DGD

Stefaan Van Bastelaere
ENABEL