Bestuur

Stuurgroep

De Stuurgroep is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op de dagelijkse werking van het netwerk, waarvan de uitvoering is gedelegeerd aan de Be-cause health Coördinator. Het doet strategische voorstellen aan de Algemene Vergadering en bespreekt voorstellen voor externe communicatie en standpunten over beleid. Indien nodig zal de Stuurgroep overleg plegen met de leden.

De Stuurgroep bestaat uit 11 leden van Be-cause health, verkozen door de Algemene Vergadering, en de Be-cause health Coördinator. De verkozen leden oefenen hun functie persoonlijk uit. Ze dragen bij aan de expertise die ze hebben opgedaan via hun eigen organisaties.

De optimale samenstelling van de Stuurgroep streeft ernaar de diversiteit van de leden van Be-cause health te weerspiegelen: 2 vertegenwoordigers van academische instellingen, 2 vertegenwoordigers van NGO’s, 2 vertegenwoordigers van openbare instellingen, 2 vertegenwoordigers van lidorganisaties uit een lage-en middeninkomenslanden (LMIC), 2 vertegenwoordigers van een ander soort lidorganisatie en 1 individueel lid. Mensen uit de diaspora-gemeenschap in België van lage-en middeninkomenslanden worden actief aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. De genderbalans van de Stuurgroep is 50/50 (indien het aantal leden even is) of 60/40 in beide richtingen (indien het aantal leden oneven is).

De ambtstermijn is 4 jaar en kan eenmaal worden verlengd. De Stuurgroep en de voorzitter worden gekozen door de Algemene Vergadering. De functies van schatbewaarder en leden van de Ethische Commissie (inclusief de Ombudspersoon) worden binnen de Stuurgroep verkozen. Om continuïteit te waarborgen, heeft elk lid (inclusief de voorzitter) een plaatsvervanger om hun taken over te nemen bij afwezigheid.


Klachtenprocedure

Klachten over ethisch wangedrag van het Be-cause health-netwerk en/of zijn leden kunnen te allen tijde worden ingediend bij de Be-cause health Ombudspersoon, die de klacht doorverwijst naar de Ethische Commissie.

De Ethische Commissie van Be-cause health beoordeelt binnen 30 dagen na de klacht of deze gerechtvaardigd is en zorgt ervoor dat zij de bevoegdheid heeft om in te grijpen. Als de klacht gerechtvaardigd is, informeert de Ombudspersoon de klager. De Ethische Commissie onderzoekt de klacht en zoekt oplossingen via dialoog. De Ombudspersoon houdt de klager regelmatig op de hoogte van de voortgang van zaken. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Na het onderzoeken van een klacht over ethisch wangedrag van een lid, informeert de Ethische Commissie de Stuurgroep of het lidmaatschap nog steeds in aanmerking komt. Zo niet kan de Stuurgroep besluiten het lid te schorsen totdat de Algemene Vergadering beslist over de mogelijke uitsluiting van het lid.

Na het onderzoeken van een klacht over ethisch wangedrag van het Be-cause health-netwerk geeft de Ethische Commissie aanbevelingen aan de Stuurgroep op basis van haar bevindingen die voortkwamen uit het klachtenafhandelingsproces om het functioneren van het Be-cause health-netwerk te verbeteren.


Huidige samenstelling van de stuurgroep:

Voorzitter: Stefaan Van Bastelaere, Enabel
Plaatsvervanger: Karel Gyselinck, Enabel

Coördinator: Magalie Schotte, Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

Andere leden:

Schatbewaarder: Xavier de Béthune, onafhankelijke
Plaatsvervanger: Davide Olchini, Dokters van de Wereld (DvW)

Thérèse Delvaux, Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
Plaatsvervanger: Belen Tarrafeta (ITG)

Béatrice Futshu, Maison de solidarité des diabétiques au Congo (MSDC)
Plaatsvervanger: Anselme Mubeneshayi Kananga, IYAD

Lid Ethische Commissie: Amandine Oleffe, École de Santé Publique – Université Libre de Bruxelles (ESP – ULB)
Plaatsvervanger: Dimitri Renmans, ESP – ULB

Ignace Ronse, onafhankelijke
Plaatsvervanger: Martinus De Smet, onafhankelijke

Laure Speecke: Christelijke Mutualiteiten (CM) – Mutualités Chrétiennes (MC)
Plaatsvervanger & Lid Ethische Commissie: Valérie Van Belle, CM-MC

Ombudspersoon: Félix Vanderstricht, ULB Coopération /
Université Libre de Bruxelles

Elisa Vanlerberghe, Fracarita

Davide Ziveri, Humanity & Inclusion (Handicap International)

Waarnemend lid: Mabelle Mrad,
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
Plaatsvervanger: Enrico Balducci, DGD