Bestuur

Stuurgroep

De stuurgroep beheert de dagelijkse werking van het platform.
Ze bespreekt verder voorstellen voor beleidsstandpunten en externe communicatie. Wanneer nodig consulteert de stuurgroep de leden.

De stuurgroep bestaat uit 8 tot 12 leden die verkozen worden en hun mandaat ten persoonlijke titel uitoefenen. Ze brengen wel de ervaring mee vanuit hun eigen organisatie.

Bij de samenstelling worden enkele evenwichten in het oog gehouden.

  • Tussen academische instellingen, ngo’s, vertegenwoordigers van overheidsdiensten, andere organisaties (bv. studiebureaus) en individuele leden.
  • Tussen beide landstalen, met een minimum van 2 leden per taal.
  • Op vlak van gender, met een minimum van 2 leden per geslacht.

Het mandaat van de leden duurt 4 jaar en is hernieuwbaar. De hernieuwing vindt plaats elke twee jaar, door één derde of de helft van de leden van de stuurgroep die hun mandaat ter beschikking stellen.

De functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder en leden worden onderling door de stuurgroepleden bepaald.


Huidige samenstelling van de stuurgroep:

Voorzitter
Stefaan Van Bastelaere Enabel
Plaatsvervanger: Karel Gyselinck, Enabel

Ondervoorzitter & coördinator Magalie Schotte Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

Andere leden:

Marlies Casier
SENSOA

Xavier de Béthune
onafhankelijke
Plaatsvervanger: Davide Olchini, Dokters van de Wereld

Thérèse Delvaux Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Plaatsvervanger: Raffaëlla Ravinetto, ITG

Béatrice Futshu
Maison de solidarité des diabétiques au Congo (MSDC)
Plaatsvervanger: Anselme Mubeneshayi Kananga, IYAD

Amandine Oleffe Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles (ESP – ULB)
Plaatsvervanger: Elisabeth Paul, Université de Liège – ULB

Ignace Ronse
onafhankelijke

Laure Speecke
Christelijke Mutualiteiten (CM) – Mutualités Chrétiennes (MC)

Félix Vanderstricht
ULB Coopération, Université Libre de Bruxelles

Davide Ziveri
Humanity & Inclusion (Handicap International)

Cathérine Dujardin Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), Waarnemend lid
Plaatsvervanger: Hannes Dekeyser, DGD