People-Centred Care

De werkgroep heeft als doel de discussie te voeren rond verschillende concepten van ‘Patient-Oriented Care’, ‘People-Centred Care’, ‘Community Participation’, Community-Oriented Care’ en aanverwante thema’s zoals de menselijke dimensie in gezondheidszorg en de capaciteit om een antwoord te bieden op bestaande behoeften.

Bij People-Centred Care staan de gezondheidsnoden van de persoon en de gemeenschap centraal. Het is een zorg op maat die de verwachtingen, gevoelens en leefwereld van de patiënt en de gemeenschap in aanmerking neemt. Het houdt ook in dat er aandacht wordt gegeven aan de gezondheid van mensen in hun eigen omgeving en aan hun rol bij het aanpassen van het beleid en de gezondheidsdiensten. People-Centred Care houdt rekening met de waaier van sociale determinanten die bepalend zijn voor gezondheid. De gemeenschap, patiënten en zorgverleners zijn gelijkwaardige partners en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. (vrij naar “Primary Health Care: Now More Than Ever”, the World Health Report 2008)

Huidige leden zijn Belgische academische instellingen (ITG, de Universiteit van Gent en de Universiteit van Antwerpen), stakeholders uit de ontwikkelingssamenwerking (BTC), de WHO en anderen.

Objectieven van de werkgroep:

  • In kaart brengen van de initiatieven van de Belgische stakeholders op het terrein van People-Centred Care.
  • Inventariseren van relevante bronnen en documenten
  • Geïnteresseerden samenbrengen en uitwisselen van ervaringen rond People-Centred Care, o.a. via colloquia, workshops…
  • Artikels en/of tools produceren rond gezondheidsbeleid.

De groep werd gecreëerd in februari 2009 en staat open voor alle geïnteresseerden in het onderwerp.

MEER

Samenstelling & leden