Seksuele en Reproductieve Gezondheid

De werkgroep rond Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) en HIV is een initiatief van verschillende lidorganisaties en – instituten van Be-cause health die specifiek betrokken zijn bij de implementatie van de beleidsnota “The Belgian Development Cooperation on Sexual and Reproductive Health and Rights” van maart 2007.

De werkgroep heeft als doel bij te dragen tot een betere seksuele en reproductieve gezondheid in alle landen waar Belgische ontwikkelingsactoren of actoren ondersteund door België interveniëren. Als specifieke doelstelling wil ze de implementatie faciliteren van de SRGR beleidsnota en dit in het breder kader van de algemene beleidsnota rond gezondheid. Met dit doel voor ogen ontwikkelt de werkgroep tools rond SRGR en HIV die gebruikt kunnen worden in de verschillende fasen in de cyclus van ontwikkelingsprogramma’s, van de onderhandelingen tot aan de evaluatie.

De activiteiten van de werkgroep zijn conform met de drie prioriteiten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking:

  1. de integratie van seksuele en reproductieve gezondheidszorg in algemene gezondheidsdiensten,
  2. de strijd tegen seksueel geweld en ander verwant misbruik,
  3. de seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten tijdens humanitaire crisissen, conflicten en vredesopbouw.

Seminarie rond “Public Private Partnerships for Reproductive Health – What does it take to succeed?”

De werkgroep organiseerde op 21 november 2018 een seminarie rond “Public Private Partnerships for Reproductive Health – What does it take to succeed?” Lees hier het eindverslag.

MEER

Referentie documenten

Binnen de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking zijn er strategienota’s ontwikkeld die concrete richtlijnen geven met betrekking tot SRGR. Be-cause health heeft mee vorm gegeven aan deze richtlijnen en werkt momenteel aan een update van de SRGR 'module'. In voorbereiding van een nieuwe update van de algemene strategienota ‘Recht op Gezondheid’, is er binnen Be-cause health ook een nieuwe SRGR module opgesteld Deze module stelt richtlijnen voor in verband met de uitvoering van interventies voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid (SRG) en integratie van de strijd tegen hiv door de stakeholders van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.
  • Strategienota Recht op Gezondheid – module SRGR (nog niet beschikbaar online)
Guttmacher-Lancet Commission on Sexual and Reproductive Health and Rights:

Samenstelling & leden

Coördinator
Heleen Heysse
Sensoa
Marianne Nguena Kana
GAMS
Leden van de werkgroep zijn vertegenwoordigers van het International Center for Reproductive health – ICRH, Ugent, Sensoa, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Le Monde selon les Femmes, GAMS Belgique - Groupe pour l’Abolition des mutilations sexuelles féminines, Médecins du monde – Dokters van de Wereld, Memisa, Belgian Medical Student Association, FOS – Socialistische Solidariteit, ULB – Ecole de Santé Publique, Viva Afrika – Sant’ Egidio, The Walking Egg, en individuele leden en waarnemers waaronder vertegenwoordigers van het Departement Buitenlandse zaken van de Vlaamse overheid, van de FOD Buitenlandse zaken – DGD, de dienst Gezondheid en de dienst Gender.