Researchers in Global Health – Health Policy and Systems

Onderzoekers samen brengen voor uitwisseling, en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrip en vertrouwen tussen hen draagt bij aan de kwaliteit en de zichtbaarheid van onderzoek in Internationale Gezondheid en Gezondheidsbeleid en -systemen. (Global Health and Healty Policy & Systems) De verschillende universiteiten, onderzoeksinstituten, organisaties en think tanks in het noorden en zuiden van België tellen vele academici en onderzoekers uit verschillende disciplines (medische wetenschappen, volksgezondheid, gezondheidseconomie, socio-antropologie, politieke wetenschappen, recht, psychologie, enz.) die werken op deze domeinen. (GH & HPS).

De algemene doelstelling om een Belgisch Netwerk van Onderzoekers in Internationale Gezondheid op te richten is om bij te dragen aan de kwaliteit en de zichtbaarheid van GH & HPS-onderzoek, uitgevoerd door Belgische actoren. De specifieke doelstellingen zijn:

  • Documenteren wie wat doet en waar om de kennis te vergroten van elkaars werk en competenties;
  • Bevorderen van kennisoverdracht aan elkaar door uitwisseling onder gelijken (‘peer exchange’) over onderzoeksmethodes, netwerkevenementen en/of workshops;
  • Bevorderen van wetenschappelijke samenwerkingen tussen onderzoekers, peer exchange en informatie-uitwisseling over lopende en nieuwe potentiële onderzoeksprojecten;
  • Versterken van de zichtbaarheid van GH- & HPS-resultaten door Belgische actoren, artikels en/of onderzoeksverslagen beschikbaar te stellen via een mailinglijst of nieuwsbrief/update.

Lees hier de referentietermen voor het Belgisch Netwerk van Onderzoekers in Internationale Gezondheid:

BcH_Proposal for a network of Belgian researchers in global health and HPSR

MEER

Samenstelling & leden

Coördinator
Elisa Vanlerberghe
Coördinator
Elien De Paepe
Deze werkgroep bestaat voornamelijk uit individuele en niet uit institutionele leden. De werkgroep wil onderzoekers samenbrengen van (Belgische) universiteiten, onderzoeksinstituten en -departementen, en andere organisaties waaronder ontwikkelingsagentschappen, consultancybedrijven en individuele experten. De werkgroep bestaat momenteel uit leden die werken aan de Universiteit van Antwerpen (UA), Université Libre de Bruxelles (ULB), Vrije Universiteit Brussel (VUB), Universiteit Gent (ICRH), Université de Liège, Université Catholique de Louvain (UCL), het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), Enabel, ngo's en individuele experten en consultants.