Complexiteit

Wie zijn wij?

Onze werkgroep bestaat uit verschillende actoren uit zeer verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, universiteiten, verenigingen, NGO’s,… Het seminarie “Health-y answers to comple#ity: Are we able to move beyond the control panel?“, georganiseerd door Be-cause health in november 2013 lag aan de basis van onze oprichting. Hoewel onze werkgroep voornamelijk is voortgekomen uit de wereld van de gezondheidszorg en de ontwikkelingssamenwerking, willen we voorstellen een pluridisciplinaire denkoefening te houden die verder gaat dan de specifieke uitdagingen van een specifieke sector. De werkgroep staat open voor alle geïnteresseerden in het omgaan met complexiteit.

Welke doelstellingen hebben we?

Onze werkgroep werkt aan drie assen:

1. Het uitwisselen, delen en verspreiden van kennis over de concepten maar vooral over de praktische kanten van het omgaan met complexiteit. Deze uitwisseling en verspreiding zou de praktische implementatie van deze verschillende vormen van omgang vergemakkelijken door:

  • het begrip te verdiepen van kernideeën van het nieuwe paradigma “complexiteit” en de gevolgen ervan voor de praktijk
  • het delen van documenten, ervaringen en competenties
  • het verspreiden van informatie (via de website, seminaries…)
  • het documenteren van ervaringen uit het veld
  • het ondersteunen van een reflectie door specifieke instrumenten voor verschillende organisaties

2. Het onderling bespreken van ervaringen om op die manier de denkoefening te promoten en daarbij rekening te houden met de verschillende elementen van complexiteit uit verschillende domeinen (internationale samenwerking, politiek, interventies…). Het gaat erover concepten en instrumenten uit de wetenschap rond complexiteit uit alle relevante domeinen te integreren, vooral die die zich toespitsen op gezondheidssystemen.

3. Op lange termijn heeft deze werkgroep als doelstelling om een band te ontwikkelen met andere netwerken rond deze thematiek buiten de gezondheidssector en op internationaal niveau om zodoende:

  • meer zichtbaarheid te geven aan de werkgroep en haar werk,
  • de resultaten te versterken,
  • relaties aan te gaan om zo een breder en solider netwerk te creëren.
MEER

Samenstelling & leden

NA
De werkgroep brengt experten samen van Enabel - het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, COTA, ULB-ESP, South Research, ITG, CCP-Lead, ACODEV, NGO-federatie, Memisa, UCL, AEDES, Living Health Systems en meerdere individuele experten.