Webinar: Terug naar af? Wat betekent Covid-19 voor de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsagenda?
29/09 - 30/11/2020

De Parlementairen voor de 2030 Agenda nodigen u graag uit voor het webinar:‘Terug naar af? Wat betekent Covid-19 voor de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsagenda?’

Op welke manier zetten de gevolgen van de Covid-19 maatregelen de realisatie van duurzame ontwikkelingsdoelen 3 (iedereen gezond) en 5 (genderlijkheid) internationaal onder druk? Prof. Dr. Olivier Degomme, directeur International Center for Reproductive Health (ICRH-UGent) en Lina Neeb, genderexperte bij Oxfam-België/Belgique en voorzitster van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) maken het bilan op van 5 jaar 2030 Agenda en gaan dieper in op de weerslag van de huidige pandemie.

Wanneer?
Dinsdag 29 september, 12:30-13:30
Waar?
Online via deze link (MS Teams, ook te volgen via uw browser)
Voor wie?
Parlementsleden, actoren uit de civiele samenleving, academische wereld en de betrokken overheidsinstellingen
Inschrijven?
Bedankt om uw deelname te bevestigen via een mailtje aan marlies.casier@sensoa.be

Biografie sprekers
Olivier Degomme is directeur van het International Center for Reproductive Health (ICRH), een onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent die internationaal actief is rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Vanuit deze functie is hij ook de coördinator van het Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy (ANSER) een netwerk dat bijna 40 onderzoeksinstellingen gespecialiseerd in SRGR van over de hele wereld verenigt met tot doel de kloof tussen onderzoekers en beleidsmakers te verkleinen. Tot slot, is hij opleidingsvoorzitter van de interuniversitaire master-na-master opleiding Global Health die de vijf Vlaamse universiteiten gezamenlijk aanbieden. Hij is van vorming arts en specialiseerde vervolgens in global health en epidemiologie.

Lina Neeb studeerde “Internationale Politiek” aan de Universiteit van Antwerpen en l’Institut d’Etudes Politiques in Straatsburg en “Culture and Development Studies” aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze startte haar loopbaan in 2003 als onderzoeksmedewerkster bij de Universiteit van Antwerpen en werkte daarna als kabinetsmedewerkster voor de Minister van Ontwikkelingssamenwerking als verantwoordelijke voor “gendergelijkheid” en “bilaterale samenwerking met West-Afrika”. Vanaf 2004 werkte ze voor de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking achtereenvolgens als gender experte en change manager. In 2013 startte ze bij Oxfam België waar ze tot op heden als gender experte werkt. Lina startte in 2014 als plaatsvervangend lid voor 11.11.11 in de Adviesraad Gender en Ontwikkeling. In 2017 zette ze haar activiteiten binnen de Raad voort als vice-voorzitster en sinds juni 2020 is ze voorzitster.