Inspiratiedag Vrouwenrechten en gezondheid
15/12 - 30/11/2018

Open discussie tussen mensen die als vrijwilliger of medewerker bijdragen aan een zogeheten 4de pijler initiatief voor de rechten van vrouwen in lage inkomenslanden in Afrika, Latijns-Amerika of Azië. Een uitwisseling van ervaringen met medewerkers van Belgische ngo’s en verenigingen actief op het vlak van internationale gezondheid op het vlak van de seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen.

De plenaire ochtendsessie bestond uit een introductie over vrouwenrechten, over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in lage en middeninkomenslanden, en over internationale gezondheidssamenwerking tussen Belgische ontwikkelingsactoren:

Nadien volgden er interactieve workshops rond de volgende thema’s:

 • Gezinsplanning:

Is er vrije keuze mogelijk van vrouwen voor het kiezen van een zwangerschap (in functie van hun gezondheid en wens)? Hiervoor kijken we naar welke toegang vrouwen hebben tot gezinsplanning. De verenigingen Mama Bolingo, Amuka, en Mama Lufuma – met de steun van IYAD – delen hun ervaringen hoe zij de strijd aangaan met wettelijke alsook sociale, culturele, en religieuze belemmeringen voor het gebruik van anticonceptie. De sprekers zijn Bempunga Eugenie (Mama Bolingo), Elisabeth Sekanabo (Amuka) en Ilse Fleurent (Lufuma). Anselme Mubeneshayi (IYAD) verzorgt de moderatie.

 • Tienerzwangerschappen / Tienermoeders:

Meisjes en jonge vrouwen raken vlug zwanger in Ghana: seks is er vaak een ruilmiddel voor een maaltijd of een nieuw kapsel… Ze worden gemeden of verstoten door hun familie. In hun overlevingsstrijd als alleenstaande moeder worden ze meestal snel opnieuw zwanger… De vierde pijler-vereniging ‘Powered by love-Lifeschool Ghana’ heeft rond dit thema een hele werking ontwikkeld. Met resultaat. Deze sessie wordt ingeleid door Christine Moreel.

Een tweede sessie over dezelfde problematiek van tienerzwangerschappen wordt gebracht door Humura, een vereniging uit Kasterlee, opgericht door Rwandese vrouwen voor Rwandese vrouwen. Zij ondersteunen en empoweren tienermoeders in Rwanda door vormingen, workshops en seminaries aan te bieden (rond bv. mensenrechten, gezinsplanning, ondernemerschap, hygiëne, …) en starten activiteiten op om tienermoeders zelf een inkomen te laten genereren (cursus naaister, kapster, aankoop varkens, enz.). Humura geeft ’tips & tricks’ en vertelt over hun werking.

 • Seksueel geweld:

Deze workshop wordt interactief waarbij deelnemers nadenken en uitwisselen over methodes om getuigenissen over seksueel geweld te transformeren naar politieke acties geïnspireerd door de aanpak van geëngageerde “slimme” burgers. Deze interactieve sessie wordt gegeven door Halimatou Barry, vormingswerkster en coördinator van de activiteiten van GAMS in Wallonië, en door Katinka in ’t Zandt, psychologe in een Brussels centrum voor gezinsplanning, voorzitter van Le Monde selon les femmes.

 • Genitale mutilatie:

Vrouwelijke genitale verminking is een probleem dat wereldwijd voorkomt. Ongeveer 200 miljoen meisjes en vrouwen ondergingen deze schadelijke traditie en elk jaar komen hier ongeveer 3 miljoen meisjes bij. GAMS België vzw gaat vanuit en samen met de gemeenschappen de strijd aan in België en in Senegal. Deze interactieve workshop belicht de internationale samenwerking binnen de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en geeft een overzicht van de projecten, opgericht door GAMS, waarbij lokale activisten de strijd opnemen in Vélingara, Senegal. De sessie wordt ingeleid door Khadiatou Diallo, oprichtster en voorzitster GAMS België vzw en Katrien De Koster, coördinatrice Vlaanderen, GAMS België vzw.

 • Vrouwen in mensenhandel

België is binnen Europa de belangrijkste draaischijf voor Nigeriaanse prostitutienetwerken met minderjarige meisjes; jonge vrouwen en meisjes (vooral Nigeriaanse) dromen van een beter leven in Europa en mensenhandelaars stellen voor hen deze droom te helpen realiseren. De mensenhandelaars vragen eerst veel geld en brengen de meisjes in de prostitutie in België en andere Europese landen. Deze sessie wordt ingeleid door Emmanuel Olumobi, theoloog en schrijver van het boek Bound by Fear Freed by Grace: Voodoo and African Prostitutes in Europe. Sinds 2003 biedt Emmanuel Olumobi een pastorale counseling en zorg aan de slachtoffers en overlevenden van mensenhandel.

Programma:

 • 9.30u Welkom
 • 10u Opening – co-organisatoren
 • 10.15u Introductie tot het thema “Vrouwenrechten en Gezondheid” – Hoe staat het met de Reproductieve Gezondheid in armere en midden-inkomenslanden, door Katinka in ’t Zandt, Academisch Expert
 • 10.45u Hoe draagt België bij tot Vrouwenrechten en gezondheid internationaal?, door Ignace Ronse, Gezondheidsexpert DGD
 • 11u PAUZE
 • 11.15u Een 4de pijler-reflectie over de internationale gezondheidssamenwerking tussen Belgische ontwikkelingsactoren, door Anselme Mubeneshayi Kananga, IYAD vzw
 • 11.45u 1ste workshopronde (60 min) : keuze uit 5 parallelle sessies, zie hierboven
 • 12.45u LUNCH
 • 13.15u 2de workshopronde (60 min): keuze uit 5 parallelle sessies, zie hierboven
 • 14.15u Netwerking – informele ‘Meet & Greet’ tussen deelnemers
 • 15u Einde

Dit event is een initiatief van verschillende federaties van diaspora: IYAD, FAAB, vzw AIF+, het vierdepijler steunpunt van 11.11.11., GAMS Antwerpen, het platform Be-cause health, de Provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen met de steun van de Vlaamse en de Belgische ontwikkelingssamenwerking.