Documenten

Stuurgroep

Stuurgroep

De stuurgroep beheert de dagelijkse werking van het platform.
Ze bespreekt verder voorstellen voor beleidsstandpunten en externe communicatie. Wanneer nodig consulteert de stuurgroep de leden.

De stuurgroep bestaat uit 8 tot 12 leden die verkozen worden en hun mandaat ten persoonlijke titel uitoefenen. Ze brengen wel de ervaring mee vanuit hun eigen organisatie.

Bij de samenstelling worden enkele evenwichten in het oog gehouden.

  • Tussen academische instellingen, ngo’s, vertegenwoordigers van overheidsdiensten, andere organisaties (bv. studiebureaus) en individuele leden.
  • Tussen beide landstalen, met een minimum van 2 leden per taal.
  • Op vlak van gender, met een minimum van 2 leden per geslacht.

Het mandaat van de leden duurt 4 jaar en is hernieuwbaar. De hernieuwing vindt plaats elke twee jaar, door één derde of de helft van de leden van de stuurgroep die hun mandaat ter beschikking stellen.

De functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder en leden worden onderling door de stuurgroepleden bepaald.


Huidige samenstelling van de stuurgroep:

Voorzitter Karel Gyselinck Belgisch Ontwikkelingsagentschap
Ondervoorzitter & coördinatorTim RoosenInstituut voor Tropische Geneeskunde
Schatbewaarder Dirk Van Braeckel ICRH, Universiteit Gent

Andere leden:

Peter Eerens Living Health Systems
Eva Kayitesi HERA
Aline Labat Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles
Anselme Mubeneshayi Kananga International Youth Association for Development (IYAD)
Ignace Ronse Waarnemer Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking
Elies Van Belle Memisa
Sara Van Belle Instituut voor Tropische Geneeskunde
Wim Van De Voorde Sensoa