Werkgroepen

Wat doen we

Resultaten

  • Een effectieve bijdrage aan het Belgische beleid op vlak van internationale gezondheid
  • Een betere uitwisseling en doorstroming van technische en wetenschappelijke kennis.
  • Een gevoelige vooruitgang op vlak van complementariteit, synergie en samenwerking.
  • Een beter antwoord op de noden geïdentificeerd door de actoren in het Zuiden.

Met wie?

Be-cause health wil een brug bouwen tussen de academische wereld, NOGO’s, de overheid en de actoren op het terrein.

Hoe?

We proberen dit te bereiken via overleg, coördinatie en organisatie van gezamelijke activiteiten.

Wat?

Het versterken van de rol en de doeltreffendheid van de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in het wereldwijd toegankelijk maken van kwalitatieve gezondheidszorg.