Voorwaarden
  • Actief zijn en/of interesse hebben in samenwerking met de lage en middeninkomenslanden en in bestrijding van armoede en ongelijkheid.
  • Zich scharen achter de visie en missie van Be-cause health en de principes van de ‘Health Care for all’-verklaring. Deze voorwaarde impliceert een betrokkenheid met wat er beweegt in België op het gebied van globale gezondheidszorg.
  • Actief zijn en/of interesse hebben in globale gezondheidszorg, vanuit het perspectief van vermindering van de ongelijke toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg en tot gezonde levensomstandigheden.
  • Ledenorganisaties worden voorgesteld op de eerstvolgende Algemene Vergadering.
  • Van aangesloten leden wordt gevraagd een actief engagement op te nemen binnen minimum een van de thematische of ad hoc werkgroepen van Be-cause health die fysiek, hybride of online kunnen plaatsvinden. Lidmaatschap van een werkgroep wordt bekeken met de coördinatoren van de werkgroepen waarvoor ze interesse hebben.