Resultaten
  • Een effectieve bijdrage aan het Belgische beleid op vlak van internationale gezondheid
  • Een betere uitwisseling en doorstroming van technische en wetenschappelijke kennis.
  • Een gevoelige vooruitgang op vlak van complementariteit, synergie en samenwerking.
  • Een beter antwoord op de noden geĆÆdentificeerd door de actoren in het Zuiden.