Jaarlijkse Algemene Vergadering
02/03 - 30/11/2018

Wanneer: 2 maart 2018

Waar: Espace Jacqmotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel

Voorlopig programma:

Agenda / Ordre du jour

 • 9:00: Onthaal met koffie / Accueil  avec café
 • 9:15: Welkomstwoord – Mot d’ouverture
 • 9:20: Goedkeuring verslag 2017 / Approbation PV 2017
 • 9:45: Samenvatting realisaties 2017 / Résumé réalisations 2017
 • 10:15: Financieel overzicht 2017 & budget 2018 / Bilan financier 2017 & budget 2018
 • 10:45: Voorstelling van een externe studie (2017) over Be-cause health door Samuel Van Steirthegem, LSHTM / Présentation d’une étude externe (2017) sur Be-cause health par Samuel Van Steirthegem, LSHTM : “An exchange with members on the roles of a multi-stakeholder platform”
 • 11:30: Pauze – Koffie / Café
 • 11:45: Kort overzicht van belangrijkste Belgische en internationale gezondheidsactiviteiten 2018, waaronder presentaties van werkgroepen en uitwisseling over inter-werkgroepactiviteiten / Court aperçu sur des activités clés belges et internationales en 2018, dont des présentations des groupes de travail de santé et des échanges sur des activités inter-groupes de travails
 • 12:15: Verkiezingen / élections :
  • Nieuwe leden stuurgroep / nouveaux membres du comité de pilotage
  • Nieuwe voorzitter – Nouveau président
 • Varia / Divers:
  • DGD / BCH consensusnota – voorbereiden event / note consensuelle – préparation activité
  • Informatie over het project eliminatie slaapziekte in DRC (ITG) / Information sur le projet Elimination maladie du sommeil RDC (IMT)
 • 12:30- 13:30: Lunch

 

Gelieve in te schrijven ten laatste voor 27 februari 2018 via dit inschrijvingsformulier .

De leden die aanwezig zullen zijn op de vergadering ontvangen extra documenten via mail na sluiting van de inschrijvingen.