Evaluatierapport Be-cause health 2017-2020
02/04/2021

Be-cause health vroeg hera om een onafhankelijke evaluatie uit te voeren van de prestaties van het platform vanaf 2014. Deze evaluatie biedt interessante inzichten in de functionering van het Be-cause health netwerk en helpt lessen te trekken die kunnen dienen om nieuwe doelen en strategieëen te formuleren voor het nieuwe strategische raamakkoord 2022-2026. Lees het finale evaluatierapport van hera hier.