Publicatie van Jacques Pinel
10/08/2016

Jacques Pinel († 2015), die een jaar geleden overleed, was een pionier in de strijd voor universele toegang tot kwaliteitsvolle geneesmiddelen. Hij bracht, als apotheker, een groot deel van zijn professionele leven door bij Artsen Zonder Grenzen en was voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe ideeën, projecten en netwerken. Hij deelde zo ook steeds opnieuw zijn ervaring, enthousiasme en visie met vrienden en collega’s.

Zijn oorspronkelijke reflectie over toegang tot kwaliteitsvolle geneesmiddelen leidde tot en voedde ook een aantal initiatieven binnen Be-cause health, zoals het Charter voor de kwaliteit van geneesmiddelen en QUAMED.

Jacques was zich ook bewust van het belang van voortdurende scholing. Op het moment van zijn overlijden werkte hij net aan een document waarin hij de uitdagingen met betrekking tot geneesmiddelen van slechte kwaliteit uitlegt aan het gewone publiek. Een eerste ontwerp van dit document besprak hij nog met de leden van de werkgroep geneesmiddelen van Be-cause health. Een groep van vrienden en collega’s besliste om samen te komen en dit document af te werken en te verspreiden.

Het artikel is beschikbaar in het Frans en in het Engels.