Hoe lid worden

Gelieve onderstaand registratieformulier in te vullen:Ik ga akkoord met:

de voorwaarden tot lidmaatschap
de visie en missie van Be-cause health
de ‘Health Care for all’-verklaring

Voorwaarden

 • Onderschrijf de visie en missie van Be-cause health en de principes van de Health(care) for All declaration.
 • Actief en/of geïnteresseerd zijn in samenwerking met lage- en middeninkomenslanden (LMIC’s) en in de strijd tegen wereldwijde armoede en ongelijkheid.
 • Interesse hebben in wat er gebeurt in België op het gebied van mondiale gezondheid.
 • Actief deelnemen aan ten minste één van de thematische of ad-hoc werkgroepen van Be-cause health.
 • Het Intern Reglement 2.0 (EngelsFrans) hebben gelezen en ermee akkoord gaan, die werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 september 2023.
 • De privacyverklaring van Be-cause health hebben gelezen en ermee akkoord gaan.

Lid worden?

Waarom lid worden?

Be-cause health is het Belgische netwerk van actoren actief in mondiale gezondheid en gezondheidszorg. De leden van het netwerk zijn zeer divers en komen van NGO’s, academische instellingen, overheden, adviesbureaus, studentenverenigingen, enz. Be-cause health biedt al deze partijen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, te leren en samen te werken via werkgroepen of samenwerkingsactiviteiten, en input te geven voor het overheidsbeleid.

Wie kan lid worden? 

Het lidmaatschap van Be-cause health staat open voor zowel organisaties als individuen die geëngageerd zijn in mondiale gezondheid. De diversiteit van deze belanghebbenden geeft het platform zijn kracht en zorgt voor kwalitatieve resultaten voor een effectievere Belgische bijdrage aan mondiale gezondheidsbeleid en aan het internationale beleidsdebat, gebaseerd op het recht op gezondheid en gezondheidszorg voor iedereen.

In het algemeen bestaat het platform uit drie categorieën leden:

 1. Individuele leden
 2. Lidorganisaties
 3. Waarnemende leden

How to become a member?

De verschillende soorten lidmaatschap vereisen verschillende procedures voor goedkeuring.

 1. Voor individuele leden

  Gelieve een aanvraag in te dienen om lid te worden van Be-cause health door een e-mail te sturen naar het secretariaat van Be-cause health. In de e-mail moet een korte presentatie van jezelf, en je motivatie en interesse om een actief lid te worden in een (of meer) van onze actieve of ad-hoc werkgroepen opgenomen zijn. Onze coördinatoren van de werkgroepen zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen. Je kunt de interne reglementen in het Engels of het Frans (versie november 2023) en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

 2. Voor organisaties

  Solliciteer voor lidmaatschap door contact op te nemen met het secretariaat van Be-cause health. De coördinator van Be-cause health zal contact met u opnemen voor een korte introductie. U wordt gevraagd een motivatiebrief in te dienen en een ethische zelfscreening uit te voeren. [voeg het instrument in zodra het gereed is]

  Een Ethische Commissie binnen de Stuurgroep zal de naleving van de organisatie aan de visie, missie, waarden en principes van Be-cause health evalueren door de ethische zelfscreening te bekijken en een dialoog te starten wanneer dat passend is. Als de Stuurgroep de aanvraag accepteert, zullen we u vragen uw organisatie voor te stellen aan de Algemene Vergadering.

  Particuliere winstgevende bedrijven die hun producten en/of diensten aanbieden als openbare goederen kunnen zich aanmelden voor lidmaatschap. Dit wordt gecontroleerd tijdens de ethische screeningprocedure.

  De volgende categorieën organisaties (inclusief hun stichtingen, trustorganisaties, enz.) zijn de facto uitgesloten en zullen nooit lid worden van het platform. Ze kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroepen of activiteiten van Be-cause health:
  • Private winstgevende farmaceutische bedrijven;
  • Private winstgevende instellingen voor gezondheidszorg;
  • Private winstgevende zorgverzekeringsmaatschappijen;
  • Private winstgevende bouwbedrijven;
  • Private winstgevende commerciële softwareontwikkelaars;
  • Private winstgevende bedrijven in medische apparatuur of andere medische leveringen;
  • Politieke partijen;
  • Banken of financiële instellingen;
  • Ondernemingen die verbonden zijn met de productie en/of investering in wapens, de petrochemische industrie, mijnbouw, extractie en voedingsproducten, dranken of andere producten die als schadelijk voor de gezondheid worden erkend.
 3. Waarnemende leden

  Donoren zijn standaard waarnemende leden gedurende de periode dat zij Be-cause health financieren. Federale en regionale Belgische ministeries zijn standaard waarnemende leden.

Hoe het lidmaatschap beëindigen?

Op elk moment kan een lid ervoor kiezen zijn lidmaatschap te beëindigen. Hiervoor neemt het lid contact op met het secretariaat van Be-cause health en wordt uitgeschreven uit de ledenlijst.

Elke vier jaar wordt een lid gevraagd zijn lidmaatschap te vernieuwen. Als een lid zijn lidmaatschap niet vernieuwt, wordt het lid uit de ledenlijst verwijderd.

Wanneer een lidorganisatie ervoor kiest haar lidmaatschap te vernieuwen, beoordeelt de Ethische Commissie of er relevante veranderingen zijn die op het lidmaatschap een invloed hebben. Als dat het geval is, wordt de ethische screeningsprocedure herzien. Indien het lidmaatschap niet langer geschikt wordt geacht, beslist de Algemene Vergadering over de uitsluiting van de lidorganisatie.

In het geval van een klacht over ethisch wangedrag van een lid beoordeelt de Ethische Commissie of de klacht gerechtvaardigd is. Als dat het geval is, voert de Commissie een ethische screening uit van het lid. Als het lidmaatschap niet langer in aanmerking komt, kan de Stuurgroep besluiten het lid te schorsen totdat de Algemene Vergadering beslist over de uitsluiting van het lid.

Iedereen die geïnteresseerd is (ook niet-leden) kan een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Vergadering, de internationale Be-cause health-conferenties en zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarin naast andere activiteiten van of gerelateerd aan het platform, de Algemene Vergadering en de conferenties van Be-cause health zullen worden aangekondigd.

Leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering indien een stemming noodzakelijk is.

Lidorganisaties worden vermeld met hun logo op de website van Be-cause health, kunnen contact met ons opnemen om nieuws, activiteiten of vacatures op onze website te publiceren, in onze maandelijkse Update en via onze sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn). Lidorganisaties hebben de mogelijkheid officiële documenten te lanceren en te onderschrijven.