Het is onze intentie om een zo representatief en breed mogelijke groep geïnteresseerden te bereiken. Zowel organisaties als individuen kunnen daarom lid worden van Be-cause health. Organisaties die lid zijn, kunnen zowel een publiek als een privaat karakter hebben.

Lid worden?

Waarom lid worden? 

Be-cause health is hét Belgische netwerk van actoren werkzaam in globale gezondheid en gezondheidszorg. De leden van het netwerk zijn zeer divers en komen van NGO’s, academische instellingen, overheden, studiebureaus, studentenverenigingen, enz. Be-cause health geeft de kans aan al deze actoren om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, maar ook om via de werkgroepen of overkoepelende activiteiten te leren, samen te werken en input te geven op het Belgische ontwikkelingsbeleid.

Wie kan lid worden? 

Organisaties zowel als individuen kunnen lid van Be-cause health worden. Vertegenwoordigers van overheidsinstanties zijn waarnemend lid. Alle geïnteresseerden kunnen de uitnodigingen voor de Algemene Vergadering, het jaarseminarie en workshops ontvangen en inschrijven voor onze nieuwsbrieven. Leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering indien een stemming noodzakelijk wordt geacht. Ledenorganisaties kunnen ons contacteren om nieuws, activiteiten of vacatures op onze website, in onze maandelijkse Update en via onze sociale media (Facebook, Twitter) te publiceren.

 1. Voor bepaalde aspecten, zoals de representativiteit van het netwerk, het ondersteunen van de dynamiek en voor meer formele engagementen, is het nodig dat de organisaties zelf lid zijn. Specifiek voor de formele engagementen[1] is een handtekening van de directie of een gemandateerd persoon van de organisatie nodig.
 2. Geïnteresseerden kunnen ook lid worden ten persoonlijke titel. Werkgevers worden dan niet formeel verbonden met Be-cause health.
 3. Vertegenwoordigers van de overheden zijn waarnemende leden en doen niet mee aan stemmingen indien deze plaatsvinden.

Ledenorganisaties:

 • worden met hun logo vermeld op de website van Be-cause health;
 • hebben de mogelijkheid om zich te engageren voor officiële documenten;
 • kunnen vragen de activiteiten van hun organisatie aan te kondigen via de website, Facebook en/of de maandelijkse Update-mail.

Alle leden:

 • ontvangen de uitnodiging voor de Algemene Vergadering en hebben stemrecht;
 • kunnen coördinerende/faciliterende taken binnen het netwerk opnemen.

Alle geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering zonder stemrecht en kunnen inschrijven voor de maandelijkse Update-mails via deze link, waarin naast andere activiteiten van of gerelateerd aan het platform, de Algemene Vergadering en de conferenties van Be-cause health worden aangekondigd.


[1] Bijvoorbeeld het tekenen van het charter over geneesmiddelen, vertegenwoordiging in de Stuurgroep,…

 • Actief zijn en/of interesse hebben in samenwerking met de lage en middeninkomenslanden en in bestrijding van armoede en ongelijkheid.
 • Zich scharen achter de visie en missie van Be-cause health en de principes van de 'Health Care for all'-verklaring. Deze voorwaarde impliceert een betrokkenheid met wat er beweegt in België op het gebied van globale gezondheidszorg.
 • Actief zijn en/of interesse hebben in globale gezondheidszorg, vanuit het perspectief van vermindering van de ongelijke toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg en tot gezonde levensomstandigheden.
 • Ledenorganisaties worden voorgesteld op de eerstvolgende Algemene Vergadering.
 • Van aangesloten leden wordt gevraagd een actief engagement op te nemen binnen minimum een van de thematische of ad hoc werkgroepen van Be-cause health die fysiek, hybride of online kunnen plaatsvinden. Lidmaatschap van een werkgroep wordt bekeken met de coördinatoren van de werkgroepen waarvoor ze interesse hebben.
Gelieve onderstaand registratieformulier in te vullen:

Ik wil me engageren in deze werkgroep(en):


Ik ga akkoord met:

de voorwaarden tot lidmaatschap
De visie en missie
De "Health Care for all"-verklaring

Met uw aanmelding als lid geeft u toestemming voor de opname van uw e-mailadres in ons mailingbestand. U kunt zich steeds uitschrijven als lid door een e-mail te sturen naar becausehealth@itg.be