Het is onze intentie om een zo representatief en breed mogelijke groep geïnteresseerden te bereiken. Zowel organisaties als individuen kunnen daarom lid worden van Be-cause health. Organisaties die lid zijn, kunnen zowel een publiek als een privaat karakter hebben.

Waarom lid worden
Be-cause health is hét Belgische netwerk van actoren werkzaam in de internationale gezondheid en gezondheidszorg. De leden van het netwerk zijn zeer divers en komen van NGO’s, academische instellingen, overheden, studiebureaus enz. Be-cause health geeft de kans aan al deze actoren om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, maar ook om via de werkgroepen of overkoepelende activiteiten te leren, samen te werken en input te geven op het beleid. Organisaties en individuen kunnen effectief lid of vriend van Be-cause health worden. Als individu kan u er voor kiezen om lid te worden ten persoonlijke titel. Personen en organisaties uit het buitenland worden aangemeld als vriend van Be-cause health. Het statuut van waarnemer is voorbehouden voor overheden. Alle leden ontvangen uitnodigingen voor de Algemene Vergadering, het jaarseminarie en workshops, en krijgen onze nieuwsbrieven toegestuurd. Enkel effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering, indien een stemming noodzakelijk wordt geacht. Ledenorganisaties kunnen ons contacteren om nieuws, activiteiten of vacatures op onze website, in onze maandelijkse Update en via onze sociale media (Facebook) te publiceren. Zie voor meer informatie ons Huishoudelijk Reglement.
  • Actief zijn en/of interesse hebben in internationale gezondheidszorg, vanuit het perspectief van vermindering van de ongelijke toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg en tot gezonde levensomstandigheden;
  • Actief zijn en/of interesse hebben in samenwerking met de landen in het Zuiden (ontwikkelingslanden) en in armoedebestrijding;
  • Zich scharen achter de visie en missie van Be-cause health en de principes van de 'Health Care for all'-verklaring. Deze voorwaarde impliceert een betrokkenheid met wat er beweegt in België op het gebied van internationale gezondheidszorg.
Gelieve onderstaand registratieformulier in te vullen:

Ik wil lid worden Ik ben geïnteresseerd in volgende werkgroepen:

Ik wil inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van Be-cause health

Ik ga akkoord met:

de voorwaarden tot lidmaatschap
De visie en missie
De "Health Care for all"-verklaring

Met uw aanmelding als lid geeft u toestemming voor de opname van uw e-mailadres in ons mailingbestand. U kunt zich steeds uitschrijven als lid door een e-mail te sturen naar becausehealth@itg.be