Het is onze intentie om een zo representatief en breed mogelijke groep geïnteresseerden te bereiken. Zowel organisaties als individuen kunnen daarom lid worden van Be-cause health. Lidorganisaties kunnen zowel een publiek als een privaat karakter hebben.

Lid worden

Voor individuele leden

Gelieve een aanvraag in te dienen om lid te worden van Be-cause health door een e-mail te sturen naar het secretariaat van Be-cause health. In de e-mail moet een korte presentatie van jezelf, en je motivatie en interesse om een actief lid te worden in een (of meer) van onze actieve of ad-hoc werkgroepen opgenomen zijn. Onze coördinatoren van de werkgroepen zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen. Lees onze interne reglementen in het Engels of het Frans (versie november 2023) en ons privacybeleid voor meer informatie.

Als je gewoon interesse hebt in de activiteiten van het netwerk en af en toe wilt deelnemen aan de activiteiten die het netwerk organiseert, kan je je enkel abonneren op onze nieuwsbrief waarin activiteiten van of met betrekking tot ons platform, de Algemene Vergadering en de conferenties van Be-cause health worden aangekondigd.

Voor organisaties

Solliciteer voor lidmaatschap door contact op te nemen met het secretariaat van Be-cause health. De coördinator van Be-cause health zal contact met u opnemen voor een korte introductie. U wordt gevraagd een motivatiebrief in te dienen en een ethische zelfscreening (in het Engels) te doen.
Een Ethische Commissie binnen de Stuurgroep zal de naleving van de organisatie aan de visie, missie, waarden en principes van Be-cause health evalueren.

Je kunt de interne reglementen in het Engels of het Frans (versie november 2023) en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Op elk moment kan een lid ervoor kiezen zijn lidmaatschap te beëindigen. Hiervoor neemt het lid contact op met het secretariaat van Be-cause health en wordt uitgeschreven uit de ledenlijst.

Elke vier jaar wordt een lid gevraagd om het lidmaatschap te vernieuwen. Als een lid het lidmaatschap niet vernieuwt, wordt die uit de ledenlijst verwijderd.


  • Onderschrijf de visie en missie van Be-cause health en de principes van de Health(care) for All declaration.
  • Actief en/of geïnteresseerd zijn in samenwerking met lage- en middeninkomenslanden (LMIC's) en in de strijd tegen wereldwijde armoede en ongelijkheid.
  • Interesse hebben in wat er gebeurt in België op het gebied van mondiale gezondheid.
  • Actief deelnemen aan ten minste één van de thematische of ad-hoc werkgroepen van Be-cause health.
  • Het Intern Reglement 2.0 (Engels - Frans) hebben gelezen en ermee akkoord gaan, die werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 september 2023.
  • De privacyverklaring van Be-cause health hebben gelezen en ermee akkoord gaan.