Visie & missie

Onze visie

Be-cause health streeft naar gelijke toegang voor iedereen, en specifiek voor de meest kwetsbare groepen, tot ontvankelijke gezondheidsdiensten van goede kwaliteit verankerd in sterke, veerkrachtige en duurzame gezondheidssystemen, en wordt nationaal en internationaal erkend voor zijn expertise ter zake.

Onze missie

Be-cause health is een pluralistisch open platform dat plaats biedt voor uitwisseling en kapitalisatie van technische kennis en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot internationale gezondheid en ontwikkelingssamenwerking en hun toepassing op het terrein. Be-cause health verzekert een effectievere Belgische bijdrage tot het globaal gezondheidsbeleid en het politieke debat, gebaseerd op het recht op gezondheid & gezondheid voor iedereen en op de aanvaarding van de realiteit als een complex, adaptief systeem beïnvloed door een veelvoud aan determinanten. Het platform stimuleert onderling vertrouwen, begrip en samenwerking tussen alle actoren betrokken in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het versterkt de transformationele competenties van haar leden zoals flexibiliteit, teamwerk en leiderschap.

Onze waarden & principes

Het recht op gezondheid en gezondheidszorg staat centraal en vormt de basis van de volgende waarden van waaruit Be-cause health werkt:

  • Respect voor de persoon en voor diversiteit aan visies, ideeën, ervaringen en culturen;
  • Constructieve dialoog in een open & lerende manier van denken;
  • Creativiteit en innovatie;
  • Gelijkwaardigheid;
  • Autonomie;
  • Solidariteit;
  • Eigenaarschap.

Onze structuur

Als pluralistisch platform staat Be-cause health open voor zowel organisaties als individuele leden betrokken in de Belgische ontwikkelingssamenwerking op het vlak van internationale gezondheid: beleidsmakers, publieke en privé-actoren, organisaties van de civiele maatschappij en onderzoeksinstellingen.
De interne dynamiek wordt ondersteund door een lichte en flexibele structuur en een wijze van functioneren die zich aanpast aan opportuniteiten en voortdurend verandert in de complexe, pluralistische context van de ontwikkelingssamenwerking met al haar verschillende actoren, en aan de verwachtingen en het engagement van haar leden. De dynamiek van het platform hangt af van het initiatief van haar leden, die ruime autonomie krijgen. Be-cause health is een open platform dat actief op zoek gaat naar synergie en samenwerking met andere netwerken op Belgisch en internationaal niveau, ook buiten de gezondheidssector.

Verklaring Health Care For All

België is een klein land, maar heeft een sterke traditie in internationale gezondheidszorg, zowel op gebied van humanitaire hulp als van ontwikkelingssamenwerking. De overheid, NGO’s, academische instellingen en sterke individuen speelden en spelen hierin hun rol. Belgische stakeholders in internationale gezondheidszorg delen in grote mate eenzelfde analyse. Ze wordt verwoord in de Health Care for All – Verklaring. Deze verklaring kwam tot stand tijdens de Health Care for All – Conferentie in oktober 2001, georganiseerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Het opstellen van deze verklaring werd voorbereid en gesteund door meer dan 20 Ministers van Volksgezondheid uit het Zuiden en hun afgevaardigden. Ook al evolueert de context snel, de basis van deze verklaring blijft actueel, meer dan ooit. We zullen ons verder inzetten om de lokale gezondheidszorg te versterken. Zonder een goed draaiend lokaal netwerk van gezondheidsdiensten dat ten dienste staat van de ganse bevolking en oog heeft voor haar belangrijkste noden, kunnen de vooropgezette doelstellingen onmogelijk gehaald worden.

Verklaring “Health Care for All”