De Croo en Belgische actoren actief in internationale gezondheid tekenen engagement kwaliteitsvolle medicijnen
26/10/2017

Belgische ontwikkelingssamenwerking gaat beter toekijken op kwaliteit farmaceutische producten in ontwikkelingslanden

 

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft daarvoor samen met NGO’s, onderzoekers en andere actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking vandaag een engagementsverklaring ondertekend. In landen waar de Belgische Ontwikkelingssamenwerking actief is, is naar schatting een kwart van de geneesmiddelen van slechte kwaliteit. “Dit heeft catastrofale gevolgen voor de gezondheid van mensen die vaak al zeer kwetsbaar zijn,” benadrukt minister De Croo.

 

Toegang tot kwalitatieve geneesmiddelen voor iedereen is een prioriteit van de Belgische ontwikkelingssamenwerking: 22% van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking inzake gezondheid gaat naar de aankoop van geneesmiddelen, wat het belang van dit akkoord beklemtoont. De engagementsverklaring maakt deel uit van de implementatie van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. “Het gebruik van kwaliteitsvolle geneesmiddelen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. In de omgeving waar de organisaties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking actief zijn, is naar schatting meer dan een kwart van de geneesmiddelen van slechte kwaliteit,” bevestigt Alexander De Croo. Het Belgische initiatief zal de gezondheid beschermen van patiënten die genieten van programma’s die gefinancierd worden door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Op langere termijn kan het tevens een halt toeroepen aan de stijgende antimicrobiële resistentie en een invloed hebben op de kwaliteit van geneesmiddelen die circuleren in de globale farmaceutische markt.

 

Belgische organisaties – waarvan een meerderheid lid van het platform Be-cause health en betrokken bij de werkgroep medicijnen – hebben zich geëngageerd tot het versterken van controlesystemen voor  kwaliteitsvolle geneesmiddelen, vaccins, klein medisch en diagnostisch materiaal via het ondertekenen van een Charter dat in 2008 werd ontwikkeld idoor het platform Be-cause health.  Het engagement dat vandaag werd ondertekend door minister De Croo en de betrokken Belgische organisaties, is een politiek en strategisch engagement voor de kwaliteitsgarantie van farmaceutische producten aangekocht met steun van de Belgische officiële ontwikkelingshulp.

 

Met deze verbintenis is België de eerste bilaterale donor en de eerste lidstaat van de Europese Unie om een antwoord te bieden op het vraagstuk van de kwaliteit van geneesmiddelen. De goede praktijken van ons land worden door de andere lidstaten van de Europese Unie omschreven als innovatief en inspirerend.

 

De engagementsverklaring werd ondertekend door Minister De Croo, samen met:

 • Het Instituut voor Tropische Geneeskunde
 • L’Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger
 • L’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur
 • Artsen Zonder Vakantie
 • La Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement
 • La Chaine de l’Espoir Belgique
 • La Croix-Rouge de Belgique Communauté francophone
 • De Belgische Technische Coöperatie
 • Damiaanactie
 • Handicap International
 • Lumière pour le Monde
 • Dokters van de Wereld
 • Memisa België
 • Solidarité Socialiste – Formation, Coopération et Développement
 • Vlaamse Interuniversitaire Raad
 • Dierenartsen Zonder Grenzen
 • Wereldsolidariteit, Solidarité Mondiale & de Christelijke Mutualiteiten

 

Wil u meer weten over het engagement kwaliteitsvolle medicijnen?

Deel uw ervaringen en onderzoeksresultaten met collega’s, onderzoekers en apothekers binnen de werkgroep Kwaliteit van Geneesmiddelen van het platform Be-cause health.

Blijf geïnformeerd via de nieuwsbrief.