Persbericht – Be-cause health Internationale Conferentie Voix de la santé mentale en Afrique
11/06/2021

Persbericht  Be-cause health – 09 juni 2021 – voor onmiddellijke verspreiding (aussi disponible en français, also available in English)

Voix de la santé mentale en Afrique

Een internationale conferentie over de noden en praktijken in de geestelijke gezondheidszorg in Franstalig Afrika.


Op 14 en 15 juni 2021 organiseert de Werkgroep Geestelijke Gezondheid van Be-cause health een internationale virtuele conferentie “Voix de la Santé mentale en Afrique” over de uitdagingen en praktijken in de geestelijke gezondheidszorg in Franstalige Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.

Gedurende twee halve dagen zullen betrokkenen op het gebied van geestelijke gezondheid, gebruikersverenigingen en mensen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de gezondheidszorg in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, bijdragen leveren in verschillende sessies.

Met deze conferentie wil de Werkgroep Geestelijke Gezondheid van Be-cause health een ruimte creëren waarin mensen die op dit interventiegebied werkzaam zijn, hun ervaringen kunnen uitwisselen en over gemeenschappelijke vraagstukken kunnen nadenken. Daardoor wordt de conferentie geen aaneenschakeling van zuiver wetenschappelijke presentaties, maar wel een verzameling van boeiende terreinervaringen.

De organisatie van de virtuele conferentie creëert een unieke gelegenheid om mensen uit verschillende landen rond dit thema samen te brengen. Enkele deelnemende landen zijn Benin, Burundi, Guinee, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Kameroen, Ivoorkust, Madagaskar, Mali, Niger, Rwanda en Tsjaad. Concrete in plaats van conceptuele presentaties, kennis- en ervaringsuitwisselingen en rondetafelgesprekken zullen de nadruk leggen op de praktijken die de betrokkenen zelf in het veld uitvoerden en ervaarden.

Klinische praktijken, maar ook de organisatie van de zorg en de preventieve activiteiten, zo dicht mogelijk bij de betrokken gemeenschappen, liggen op tafel. Elke presentatie zal aanleiding geven tot discussies over de uitdagingen en de lessen die hieruit getrokken kunnen worden. Het gaat niet alleen over de therapeutische doeltreffendheid van de uitgevoerde interventies, maar ook de manier waarop het beleid wordt vormgegeven en de betrokkenheid van de gebruikers bij de zorg en de uitoefening van hun rechten, of de decentralisatie van de geestelijke gezondheidszorg ingebed in de lokale gemeenschap.

Hare Majesteit de Koningin zal de conferentie openen. De Koningin besteedt bovenop haar rol als VN-ambassadrice voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen, veel aandacht aan het thema geestelijke gezondheidszorg.

Be-cause health is een informeel en pluralistisch platform, dat openstaat voor institutionele en individuele leden, actief en geïnteresseerd in de Belgische ontwikkelingssamenwerking op het vlak van internationale gezondheid en gezondheidszorg.


Contact:

Magalie Schotte – mschotte@itg.be


Noot voor de redactie:

Dit is een gezamenlijk persbericht van Be-cause health en de leden van de Werkgroep Geestelijke Gezondheid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Magalie Schotte, coördinator van Be-cause health via mschotte@itg.be.