Ontmoeting België-Nederland over seksuele gezondheid
08/06 - 30/11/2016

Ontmoeting België-Nederland legt landen-specifieke benadering van seksuele gezondheid bloot

Op 8 juni hielden de Nederlandse en Belgische platforms voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) een gezamenlijke meeting in Brussel om te leren over hun prioriteiten en activiteiten en het SRGR-beleid van de Belgische en Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.

De Belgische Werkgroep SRGR en HIV van Be Cause Health en Sharenet International, het Nederlandse netwerk voor SRGR en AIDS willen er voor zorgen dat België en Nederland’ een leidende rol opnemen bij de promotie van SRGR wereldwijd.

Diversiteit aan stakeholders

Vertegenwoordigers van Nederlandse en Belgische ontwikkelingsorganisaties, universiteiten, de private sector, consultants, onderzoekers en ambtenaren kwamen samen in Brussel om ervaringen, goede praktijkenvoorbeelden, uitdagingen en obstakels bij de promotie van SRGR en bij de aanpak van HIV te bespreken.

Gelijkenissen en verschillen

Hoewel er veel gelijkenissen zijn tussen beide landen en verschillende vormen van samenwerking, zoals binnen de Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling en de bestuursvergadering van UNAIDS, bracht de meeting aan het licht dat de Belgische en Nederlandse ontwikkelingssamenwerking verschillende accenten leggen. België erkent het belang van een multisectoriële benadering tot SRGR en HIV en tracht aspecten van SRGR en HIV te integreren in andere sectoren, buiten de gezondheidssector. België verkiest ook om SRGR te bevorderen door het versterken van gezondheidssystemen. In Nederland is SRGR op zichzelf één van de beleidsprioriteiten in de ontwikkelingssamenwerking.

Mainstreaming versus advocacy

De activiteiten van Nederland en België in de Grote Meren-regio kwamen aan bod. Zo ontwikkelt en ondersteunt Share-Net international kennisknooppunten in Burundi, één van de belangrijkste partnerlanden van België waar het actief is in de gezondheidssector.

Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap BTC presenteerde een door BTC ondersteund programma met het Ugandese Ministerie van Gezondheid dat de toegang tot een geïntegreerd nationaal minimum gezondheidszorgpakket tot doel heeft. Binnen de resultaatsgebieden van de gezondheidsprogramma’s worden SRGR als indicatoren gemainstreamed.

Nederland legt in de promotie van SRGR wereldwijd een sterke nadruk op het ondersteunen van advocacy-initatieven. Zo steunt de Nederlandse SRHR Alliantie lokale organisaties in verschillende partnerlanden om aan beleidsbeïnvloeding te doen, een benadering die essentieel is om een antwoord te bieden op de oppositie tegenover SRGR en een draagvlak voor SRGR te creëren zowel op lokaal als op nationaal niveau.

De platforms besloten pistes voor toekomstige samenwerking te bespreken tijdens een follow-up meeting.

Invitation & Programme Joint Dutch – Belgian SRHR-Meeting

Introducing Share-Net and the Be Cause Health WG SRHR / HIV:

How the Netherlands and Belgium promote SRHR worldwide:

Obstacles, challenges and lessons learned in promoting SRHR: